Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

LỊCH SỬ

Tại sao chúng ta cần phải biết lịch sử ?

"Chúng ta không thể hiểu được hiện tại hay tương lai nếu chúng ta không hiểu quá khứ. Xã hội loài người không tự dưng mà có như ngày hôm nay. Nó đã được hình thành qua một quá trình rất dài. Để hiểu việc gì đang sảy ra ở hiện tại và chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai, chúng ta phải hiểu việc gì đã xảy ra trong quá khứ và làm thế nào chúng ta đi đến thời điểm hiện tại. Hiểu được quá khứ có thể giúp chúng ta biến thế giới trở nên một nơi tốt hơn trong tương lai. Chỉ có biết và hiểu những lỗi lầm của chúng ta trong quá khứ chúng ta mới hy vọng có thể tránh lập lại những lỗi lầm này."


Robert Darlington, Vicki Greer, John Hospodaryk, Patrick Burke


Bản đồ Quân sự & Dân sự Việt Nam trước năm 1975
http://langnam2.blogspot.com/2010/03/ban-o-quan-su-dan-su-viet-nam-truoc-nam.html


QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Có rất nhiều bài viết, phỏng vấn về trận hải chiến hào hùng này đã được đăng trên các websites hoặc chuyển đến các diễn đàn. Tuy nhiên đa số chúng ta chỉ đọc được các bài viết chính còn những chi tiết "bên lề" thì it ai được biết đến...

http://langnam2.blogspot.com/2010/01/quan-ao-hoang-sa-va-truong-sa.html


Lịch Sử Việt Nam 1945-2008
TỔNG KẾT GẦN NHƯ TOÀN BỘ LỊCH SỬ VN TỪ 1945 ĐẾN NAY


Việt Sử bằng tranh
Bằng hai thứ tiếng Việt-Anh, với những hình ảnh dẹp của họa si VIVI ( Võ Hùng Kiệt ),
http://www.vietlist.us/VietHistory/Index.htm


Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697).

http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_S%E1%BB%AD_K%C3%BD_To%C3%A0n_Th%C6%B0

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Nhạc

Nhạc Việt
http://langnam2.blogspot.com/2010/02/nhac-viet.html

Nhạc Anh
Golden Oldies - for music lovers
JUST Click on the year and select your favourite songs.
YEAR
50-54
YEAR
55-59
YEAR
60-64
YEAR
65-69
YEAR
70-74
YEAR
75-79
YEAR
80-84
YEAR
85-89

Nhạc Pháp
http://www.malhanga.com/musicafrancesa/Player.swf

http://nhacphap.com/index.htm

Nhạc Thế Giới
http://www.muziic.com/
Một web video âm nhạc với hàng triệu video nhạc cuả tất cả các nước trên thế giới ,kể cả video nhạc VN.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Video Sưu Tầm

Video Cười
Xem tiếp ...

Video Độc Đáo
Xem tiếp ...

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Linh Tinh Ký

BÀ HÀNG XÓM - TÂN THỦ TƯỚNG
Xem tiếp ...


PHẠM HOÀNG - KÝ
Xem tiếp ...

Seaspray Du Ký - Săn Bắn & Câu Cá
Xem tiếp ...